produtsentidelenäitlejateleinvestoritelekonsultatsioonseminaridüritusedfirmastkontaktin english

Näitlejatest produtsendid

Kuulsustest produtsentide puhul võib välja tuua kaks olulist joont, mis on kummalisel kombel vastandlikud. Ühest küljest on nad tööstuse kõige tugevamad produktsioonijõud, kuna neil on tihedad suhted kõige tugevamate tipprežissööride, -näitlejate ja stuudio juhtidega, samuti on neil ligipääs era- ja ärifinantsressurssidele.

Samas aga puudub neil harilikult globaalse äri ja kaamerataguse tegevuse kogemus. Sellise lõhe tõttu on tähtprodutsendid ühtaegu kõige nõutavamad, ent samas paraku ka kõige tundlikemad produtsendid filmitööstuses. Niisuguse jõu ja tundlikkuse keerulise kombinatsiooni tulemusena peavad täht produtsendid – rohkem kui kõik teised produtsendid – omama põhjalikku arusaamist globaalse filmiäri produktsiooni, levi ja rahastamise kõigist elutähtsatest aspektidest. See aitab neil vältida kehvi otsuseid, seada saavutatavaid lühi- ja pikaajalisi eesmärke, annab kindlustunnet uutest võimalustest kinnihaaramiseks ning lihtsustab arendus- ja produktsioonitöötajate valikut ja juhtimist, võimaldades seega neil asuda teostama oma nägemust meelelahutusimpeeriumist.

Filmitööstuse kuulsusel (talent) on hoopiski lihtsam saada koheseid vastuseid teistelt loomeinimestelt, produtsentidelt, stuudiotelt ja investoritelt, kuna nad ei pea eelnevalt ennast enam tõestama. Mõnedel juhtudel on produktsioonifirma võttepaigatehing (lot-deal) sõlmimata, samas kui näitlemisteenuseid, tulevasi filme või mõlemaid puudutavad kokkulepped on saavutatud. Pole olemas tasuta võttepaigatehinguid. Loomulikult oleks see 'väga lahe', aga millise hinna eest? On olemas häid võttepaigatehinguid, aga te peate teadma kriteeriumeid, mille järgi neid tehinguid hinnata.

Kipub olema nii, et need, kellel on palju jõudu, on liiga kindlad. Me soovitame Arnold Schwarzeneggeri kreedot “püsi näljane”: püsi välimuselt heas vormis, taiplik, informeeritud ja valmis tegema filmi, mis sulle meeldib, sel moel, et see oleks vastavuses võrdselt nii loovate kui äriliste arusaamadega.

Tihti koondab kuulsusest produtsent oma sõprade-kaaslaste anded ja ressursid ning alustab projekte, mille rõhk on eelkõige loomingulisel poolel. Alles pärast märkimisväärse rahahulga ja väärtusliku aja kulutamist mõistavad nad, et stuudiod pole nende filmi levitamisest huvitatud. Selle möödalasu tulemuseks on nii eneseusu kui kaaslaste usalduse kaotamine, samuti halvenenud suhted stuudiote ja rahastajatega.

Sageli pole kuulsuse ebaõnnestumisel filmi edukalt produtseerida ja levitada midagi ühist tema loomisvõimekusega. Pigem on põhjuseks nende vähene arusaamine stuudio kriteeriumeist filmile “rohelise tule” näitamisel. Me aitame oma klientidel rajada oma ettevõttes sarnase stuudioid kaasava “rohelise –tule” süsteemi, täiustades veelgi enam stuudiotes rakendatavat protsessi, muutes seda detailsemaks ja informatiivsemaks. See protsess võimaldab neil suurendada enesekindlust ja usku filmisse või avastada tehtud filmide puudusi privaatselt oma töökodades. Teadmine on jõud.

Olete te kunagi mõtisklenud, kuidas mõningad iseseisvad produktsioonifirmad suudavad alati kindlustada IGALE filmile levi suuremate stuudiote kaudu, leida rahastajapanga IGA filmi jaoks, kindlustades sel moel IGA filmi arenduse ja produktsioonieelse tegevuse rahastamise?

Need samad produktsioonifirmad teenivad kasumit kõigilt oma filmidelt – mitte ainult mõnelt või enamuselt oma filmidelt, vaid IGALT filmilt. Kuidas on see võimalik? On neil rohkem loovaid oskusi kui ülejäänud iseseisva produktsiooni ringkonnal, kes tavaliselt näeb tohutut vaeva, et säilitada tegutsemisstabiilsust? Asi pole aga sugugi mitte ainult loovuses.

Lähemalt uurides selgub, et see väike tuumik tugevaid produtsente rakendab oma töös seitset konkreetset põhimõtet ja tegutsemisviisi. Need seitse täiendavad kogenud produtsentide põhilisi loovaid võimeid. Need kõik on seotud äriga ja palju kergemini omandatavadja rakendatavad kui loovad oskused. Nende kasutamine suurendab märgatavalt filmitegija loovat vabadust, parandab suhteid levitajatega ja kasvatab tulu.

Allpool on loetletud seitse tegutsemisviisi, mille täpsem kirjeldus on ära toodud “Produtsendi äri käsiraamatus” (Producer’s Business Handbook), mida võib leida USA suurtest raamatukauplustest, raamatukogudest ja internetist (www.amazon.com). Samuti tutvustatakse ja õpetatakse neid Produtsendi äriseminaril. Kui te soovite konkreetsemat abi nende põhimõtete rakendamisel oma organisatsioonis ja selle ettevalmistamisel, siis olete oodatud meiega eraldi kokku saama. Olles kuulsusest produtsent, on teil eriti võimsad ressursid. Siiski ei tee ainuüksi nende omamine teie produktsioonifirmat ei võimsaks ega kasutoovaks. Te peate kasutama oma ressursse väga läbimõeldult ja eesmärgikindlalt, et rajada ja arendada oma produktsioonifirmat.

produtsentidele | näitlejatele | investoritele | konsultatsioon | seminarid | üritused | firmast | kontakt | in english