produtsentidelenäitlejateleinvestoritelekonsultatsioonseminaridüritusedfirmastkontaktin english

EBG väljaanded ja konsultatsiooniteenused

Entertainment Business Group pakub järgmisi teenuseid:

 • Mitme filmi arendusfirma konfidentsiaalsete investeeringumemorandumite kavandamine ja kirjutamine
 • Konsultatsioon firmasisese “rohelise tule” kriteeriumide osas
 • Lõpetatud filmi parandamine
 • Firma asutamine
 • Lisateenused, sealhulgas õiguste ja teenuste müük produtsentidele, USA stuudiotele, pankadele ja investoritele

Meie projektist sõltuvad töökorraldus ja suhted võimaldavad EBGle osalist maksmist tuludes osalemise või omakapitali kaudu.

Mitme filmi arendusfirma

Konfidentsiaalne investeeringumemorandumi kavandamine ja kirjutamine

See on äriplaani kirjeldav osa ja koostööleping, et kasutada erarahastust filmi arenduseks. Iga memorandum sisaldab järgmist infot: (1) Firma tegutsemise ja raha liikumise plaan ja ettevalmistus; (2) Arendusfirma plaani ja pakkumise kirjeldus; (3) Firma ajaloo kirjeldus ja juhatuse liikmete biograafiad; (4) Osariigi ja föderaalseid väärtpabereid puudutav dokumentatsioon; (5) Makse puudutav info; (6) Koostööleping ja vastavad sertifikaadid; (7) Küsimustik pakkumise saajale ja tellimuse allkirjastamise dokumentatsioon.

Iga pakkumine esitatakse täispaketina, valmis rakendamiseks, ning mõeldud varasema sellealase kogemusega investoritele. Iga pakkumise hind on kindlaks määratud kooskõlas äri eesmärkide ulatusega ning produktsioonifirma asukohariigi ja selle seadusandlusega.

Konsultatsioon firmasisese “rohelise –tule” kriteeriumide osas

See puudutab iga filmi üliolulist informatsiooni, millest stuudiod ja suured välislevitajad eelkõige lähtuvad, kui langetavad filmilevitust ja litsentse puudutavaid otsuseid. Selle alla kuulub iga filmi kampaania elementide lahtimõtestamine, vähemalt üks 30sekundise telereklaami või treileri stsenaarium, filmi sihtgrupi vaatajaskondade defineerimine, võrreldavate filmide ja nende kampaaniate ning tulude ülevaade, filmi eeldatava ligikaudse brutosissetuleku (gross box-office, GBO) arvestamine, produtsendi tuluosa arvutus, brutosissetuleku ja filmi eelarve suhte arvestamine ning muu olulise asjakohase ärilist ja loomingulist külge puudutava info analüüs.

Esimeses etapisesitatakse kampaania detailid, kampaania stsenaariumi, filmi lühitutvustus (pitching), üldjooneline sarnaste filmide ja vaatajaskonna profiili esialgne analüüs ning esialgne sissetulekute kokkuvõtte.

Teises etapis esitatakse lõpetatud sarnaste filmide ja vaatajaskonna profiili analüüs, võrreldavate filmide kampaaniad VHSil, filmi globaalse realiseerimise detailne plaan (kaasa arvatud produtsendi osa ja “rohelise –tule” statistika ) ja filmi globaalse äri kirjelduse lõplik versioon. Klient esitab põhiosatäitjate ja režissööri eelarve (above-the-line budget) ning filmitiimi teiste osaliste eelarve (below-the-line budget) esialgsed kavad.

Stsenaariumi parandamine

See hõlmab väga olulisi muudatusi ja viimistlusi stsenaariumis, millel on arendamist väärt elemente, aga mis pole veel küllaldaselt tugev, et vastata “rohelise tule” kriteeriumidele.

Meie mitmeid auhindu võitnud mitmekülgsete stsenaristide rühm, kellel on laialdased kogemused väga erinevate lugude alal, toetab produtsente ja stsenariste kõigis järgnevates loo parandamise etappides.

Neid teenuseid pakkudes lähtutakse just loost, loomingust ja loovusest, mitte aga ärilistest kaalutlustest. Keskendutakse karakterite sügavamaks muutmisele, tehes neid intensiivsemaks ja arendades nende motivatsiooni veelgi jõulisemaks, luuakse mitmetahuline sisutihe lugu, kasvatatakse pinget, mis tipneb dramaatiliselt loo kõrgpunktis. Vajadusel rõhutakse koomilise efekti suurendamisele või moraali toonitamisele.

Klient juhendab meie stsenaariumi parandajaid, kuidas nad peaksid edasi liikuma ja kuidas nad peaksid täitma järgnevaid pakutavaid teenuseid.

 1. Stsenaariumi esimene läbivaatamine, arutelu ja tagasiside
  maksimaalselt 130 lehekülge
  Stsenaariumi originaali esimene lugemine. Sellele järgneb kliendi ja konsultandi kohtumine või telefonikonverents (üks kuni kaks tundi), vestlemaks stsenaariumi olukorrast ja selle parandamisest. Arutelu käigus tehakse nii üldisemaid kui konkreetsemaid tähelepanekuid järgmistes aspektides: ülesehitus, lugu, karakteri olemus, dialoog, lavastus, üldse töö tegelik ärategemine ja muude oluliste asjassepuutuvate küsimustega tegelemine. Märkmed kirjutatakse stsenaariumi peale ning lisaks valmistatakse ette ka märgetega elektrooniline fail (soovitavalt Screenwriter stsenaariumikirjutaja programmil), need antaksegi arutelu lõpus kliendile üle nii paberil kui elektroonilisel kujul.
 2. Järgnevad stsenaariumi läbivaatused, arutelud ja tagasiside
  maksimaalselt 130 lehekülge
 3. Stsenaariumi läbivaatamine ja tagasiside ilma kohtumata
  maksimaalselt 130 lehekülge
  Kui stsenaariumi vaadatakse läbi osade kaupa, esitatakse arve vastavalt läbivaadatud osa pikkusele (ühe neljandiku stsenaariumi parandamine maksab ühe neljandiku kogu stsenaariumi parandamise summast).
 4. Tunniajaline põhjalik nõupidamine telefoni teel või isiklik kohtumine
  Lõpetatud filmi parandus
  See on filmi mõningane ümbertegemine, kasutades suuremas osas produktsioonijärgseid teenuseid, aga stsenaariumi muutmist ja filmimist. Eesmärk on kas (1) viia filmi sissetulek maksimumini või (2) suurendada filmi sissetulekut nii palju, et see kataks ülekaalukalt ka parandamise kulud.

Esimene etapp selles protsessis on filmi vaatamine ja selle üldine hindamine. Kui filmil on kas USAs või välisriigis üheski meediaharus turg ootamas, võime me soovitada “rohelist tuld”, millele järgneb müük. Kui sellel oleks arvatavasti turgu pärast konkreetsete paranduste tegemist, siis me identifitseerime selle turu ja soovitame järgmist etappi, mis on kirjeldatud allpool. Kui film tundub olevat rahalise külje pealt lootusetu, anname me sellest teada ja toome ära selle põhjused.
Maksimaalselt kolme tunni pikkune ettenäitamisaeg (kas NTSC lindil või suurel ekraanil).

Teine etapp hõlmab parandusettepanekut koos ajakava ja eelarvega. Selle ettevalmistust toetab tavaliselt algne produktsioonikoosseis, kes omab olulist infot elementide, lepingute ja kättesaadavuse kohta. Hind määratakse igale filmile eraldi, sõltuvalt ettenähtud paranduste kapitaalsusest ja algse produktsiooni informatsiooni kättesaadavusest.

Kolmas etapp on parandatud versiooni produtseerimine. Meie oleme küll selle protsessi produtsendid, aga väga sageli osalevad ka filmi produtsent, režissöör ja ehk ka teised osalised. Me toetame osavõtjaid selles protsessis kunsti arendamises, kus vajalik. Iga filmi maksumus määratakase eraldi.

Neljas etapp on filmi müük globaalsel turul. See algab tavaliselt juba paranduse ajal.

Firma asutamine

Korporatsioonide ja LLCde asutamise juurde kuulub põhiline organisatsiooni struktuuri ja tegevuse planeerimine ning selle juhatajate asutamiskoosoleku läbiviimine.

Lisateenused

Õiguste müük

Lisaks pakume järgmisi teenuseid:

Produtsentidele -

Organisatsiooni ümberstruktureerimine, stuudiot, välislevitust ja filmi õigusi puudutavate läbirääkimiste korraldamine ja dokumentatsiooni koostamine, läbirääkimised osalistega ja vastava dokumentatsiooni koostamine, eelmüügi planeerimine ja sellekohased läbirääkimised, pangamemorandumi ettevalmistus ja üleandmine.

USA stuudiotele -

Iseseisvate produtsentide filmide linastamine, eelmüügi sihtgrupi vaatajaskonna profiilide koostamine, ja filmi edasiliikumise peatamine.

Pankadele -

Globaalse leviga filmide hindamine, kuluarvestusmudelite loomine või täpsustamine, ning USA ja välismeelelahutusharu laenuprogrammide rajamine.

Investoritele -

Meelelahutusportfelliadministreerimine, meediainvesteeringute analüüs, investeerimise eriprojekte puudutavad läbirääkimised ja vastava dokumentatsiooni koostamine, meediainvesteeringuid puudutavate vaidluste lahendamine.

produtsentidele | näitlejatele | investoritele | konsultatsioon | seminarid | üritused | firmast | kontakt | in english